Select Page

Y Neuadd Y Dref

Caffi & Deli

Y Neuadd Y Dref
Caffi & Deli
Llambed

Y Neuadd Y Dref
Caffi

M ae'r Town Hall yn gaffi a deli a redegir gan deulu, wedi'i leoli mewn gofod ysgafn ac ysgafn yng nghalon hen Neuadd Dref hanesyddol Llambed. Rydym yn gweini coffi Union Hand-Roasted sydd wedi'i baratoi gan baristas medrus. Mae ein dewisiadau brecwast yn cynnwys pastri ffres wedi'i bobi, granola cartref, teacaces wedi'u tostio, a bageddeau bacwn a brechdanau.

O 12yp ymlaen, mae ein dewisiadau arbennig a chawl sydd wedi eu paratoi'n ffres ar gael ochr yn ochr â'n bwrdd deli, bara wedi'i lenwi a'n dewis salad. Mae ein cacennau'n cael eu pobi'n ffres bob dydd ac fel arfer maent yn cynnwys o leiaf un opsiwn di-glwten.

Y Neuadd Y Dref
Deli

Y nghanol Town Hall mae ein cownter deli a'n silffoedd, yn cyfuno rhywfaint o'r cynhyrchion lleol gorau gyda chyfarpar da o bedwar ban byd. Byddwch yn dod o hyd, ymhlith pethau eraill, i gaws Cymreig, mêl, halen, pysgod, a chutneys yn eistedd ochr yn ochr â meinciau wedi'u heintio, ellylau, pasta, a chraceiniaid.

Rydym yn gwbl drwyddedig ac mae gennym gasgliad bach, ond wedi'i ddewis yn ofalus o win, cwrw, a chwantau. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth cist darparu anrhegion, gan ddarparu dewisiadau unigryw, wedi'u pecynnu'n hardd iawn yn unol â'ch manylion chi.

Y Neuadd Y Dref
Cysylltwch

Cyfeiriad

Neuadd y Dref Caffi Deli

Uned 2, Neuadd y Dref

Stryd Fawr

Llambedr Pont Steffan

SA48 7BB

Rhif Ffon